Jak se tvoří sny
ukázka
(esoterika)

 2. JAK SPOLU SOUVISÍ ENERGIE, MYŠLENKA, PŘÁNÍ A BÍLÁ, NEBO ČERNÁ MAGIE?

Nesouvisí, je to v podstatě jedna a ta samá záležitost.
Všechno je to PRÁCE S ENERGIÍ, ať už vědomá, nebo nevědomá. Jediný rozdíl je v tom, jakou "kvalitu", tedy frekvenci má tato námi vyslaná energie formou myšlenky. A je úplně jedno, jak vzletně a básnicky tuto záležitost nazveme. Někdo tomu říká "magie", někdo - "vědomé ovlivňování reality", jiný zase - "vesmírný zákaznický servis". To vše je prostá práce s energií a provozujeme ji všichni nejméně 20000x za den, aniž si to uvědomujeme.


3. MOZEK JAKO BIOGENERÁTOR ENERGIE, TEDY MYŠLENEK.

Co je generátorem této energie? Zjednodušeně řečeno -
MOZEK je základním a největším biologickým generátorem energie.

Mozku je naprosto jedno, co generuje. On nerozlišuje. To, co řídí kvalitu vyzařované energie, je naše takzvané "poddvědomí", nebo-li "vyšší Já", tedy "duše", či "Individualita", "Jáství" - chcete-li to takto formulovat a navíc je toto "vyšší Já" díky konfrontaci s obývaným tělem a zároveň díky různým výukovým omezením pro tuto realitu, které má - na nějakém vývojovém stupni. Zkrátka - někdo je "od přírody" veselý, pozitivní, někdo zase mrzout, bručoun, jiný zase agresivní - a podle toho taky pak generuje určitý typ myšlenek (energie) poplatný tomu, jak je momentálně nastavený.

Mozek je stroj, který je programován k vysílání a také poctivě vysílá. A jestli vysílá energii, tedy myšlenky, typu "aby sousedovi koza chcípla" a nebo "všechny bytosti na Zemi jsou úžasné a sluníčkové.." - je mu úplně šumafuk.

Ovšem nám samotným (tedy "našemu vyššímu Já", "Individualitě", "Duši".. atd. nazvěte si sebe, jak je libo), kteří máme celé toto soukolí nazvané "člověk" na povel -  to samozřejmě jedno není, protože pokud je určitých myšlenek hodně a navíc je vysíláme denně - začínají se dít zvláštní věci -
nejdříve to kdesi za keřem lupne, na stromě houkne, ve vodě žbluňkne.. a tu se na hladině objeví.. no rozhodně ne Rákosníček, ale nějaká většinou nemilá událost, co nám dá najevo, že co jsme si "přáli", to také dostáváme.

Mozek = generátor energie (tedy myšlenek)

Vyslaná energie (myšlenka) má vždy určitou frekvenci. Čím nižší frekvence, tím "negativnější" je podtext této energie (myšlenky)

Na počtu vyslané energie (myšlenek) stejného typu závisí, jak brzy a v jaké síle a kvalitě je nám doručena odezva (tedy lidově - "splněno přání“)

Čím nižší frekvenci má vyslaná myšlenka
(to jsou takové ty myšlenky, "aby sousedovi zdrhla stará a nic se mu nedařilo" - tedy negativní myšlenky), tím menší razanci má dopad této myšlenky na naši realitu a tím menší je možnost odezvy, (tedy splnění daného přání). Naštěstí pro nás všechny. Protože LIDÉ MNOHEM ČASTĚJI VÍCE MYSLÍ NEGATIVNĚ, NEŽ POZITIVNĚ.

Kdyby tedy negativní (nízkofrekvenční) myšlenky měly stejnou kvalitu a razanci, jako ty ušlechtilé, pak by Země v podstatě neexistovala, nebo by určitě vymřeli lidé. Jen si vzpomeňte, jak si kolikrát denně říkáte, že "všecko je na hovno a že asi chcípnete z té práce a povinností, které musíte.."

Proč se nám přesto tedy hodně často plní hlavně ta negativní přání?
Protože si je opakujeme tak často a tolikrát, že i ta malá energetickofrekvenční razance dané myšlenky nakonec sílí a je zdárně realizována právě díky tomu častému opakování.

Pokud byste si například řekli jednu, nebo dvě negativní myšlenky za hodinu, tak se ještě nic neděje. Jenže vy si denně vyšlete klidně na 20000 myšlenek a z toho je drtivá většina negativních.
A když to takto děláte den za dnem, pak můžete vidět krásný důkaz toho, jak se takové myšlenky mění a realizují ve vašem životě (tedy plní se vám přání) a tím důkazem je prozatím bohužel dost často zdárně a efektivně zpackaný život..!
počítadlo.abz.cz